PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evropské nejnovější dějiny I (1914/1918–1945) - AHE110009
Anglický název: European History in the Contemporary Period I (1914/1918-1945)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
PhDr. Boris Mosković, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Boris Mosković, Ph.D. (22.09.2022)
Cílem kurzu je zhodnocení vývoje Evropy od první světové války do roku 1945. V první části bude pozornost věnována především politickým, ekonomickým a sociálním dopadům první světové války a příčinám vzestupu diktatur a autoritativních režimů v Rusku, Německu, Itálii a ve státech jižní Evropy. Vývoj v těchto zemích bude zasazen do širšího kontextu sociálního a ekonomického vývoje meziválečné Evropy a srovnáván se situací ve Velké Británii, Francii a Beneluxu, kde k vzestupu podobných režimů nedošlo. Jedním z charakteristických rysů meziválečného období byla „krize“. Kurz se tedy zaměří nejen na limity evropských demokracií, ale také na hospodářské a sociální problémy, s nimiž se státy Evropy potýkaly. Opomenut nebude ani pohled „zdola“ – jeden z okruhů bude věnován kultuře a intelektuálnímu životu meziválečné Evropy. Závěrečné hodiny kurzu budou hodnotit příčiny druhé světové války, základní etapy jejího průběhu a dopady na vývoj evropského kontinentu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK