PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hebrejská paleografie raně moderního aškenazu II - AHB500011
Anglický název: Hebrew Paleography of Early Modern Ashkenaz
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Mgr. Olga Sixtová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)
Kurs navazuje na seminář Hebrejská paleografie raně moderního Aškenázu I. Soustřeďuje se na staré tisky pražské provenience (do r. 1670). V první části semináře budeme číst vzácný tisk Magen David (Praha 1612), jenž je jedinečně dochovanou upoutávkou na astronomický spis Davida Ganse. Tisk je dochován v jediném exempláři v Bodleian Library, Oxford. V druhé části semestru budeme číst rozsáhlý úvod pražského tiskaře k Machzoru (Praha 1584), jenž pojednává o ediční praxi, již renesanční židovský editor pro tuto modlitební knihu zvolikl.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

Osvojit si schopnost číst starý tisk, jak v písmu kvadrátním, tak v písmu tištěném semikurzívním (tzv. Raši písmo).
Seznámit se s diverzitou raně novověkého hebrejského tisku a jeho dynamikou, zejména vztahy mezi zapojenými osobami a jejich překrývajícími se rolemi (autor - sponzor - vydavatel - tiskař - povolovatel)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

Zápočet - četba a diskuze probraných textů.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

David Gans: Magen David, Praha 1612.
Machzor, Praha 1584.

Práce Dona McKenzieho, Amnona Raz-Krakotzkina, Meira Benayahua a Josefa Hackera, dostupné v knihovně ÚBvA.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

1. Raně novověký tisk v Praze: obecná charakteristika a specifika (srovnání s Benátkami, Krakovem a Lublinem)
2. - 5. Magen David (titulní list, aprobace s výjimkou aprobace Jom-Tov Lipmanna Hellera, kolofon, autorova předmluva)
6. - 11. Machzor, Praha 1584 (úvod tiskaře)
12. Závěr

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

Schopnost číst hebrejský text.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK