PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Interpretace textů Starého zákona: texty poetické a profétické - AHB500004
Anglický název: Interpretation of the Old Testament: poetic and prophetic texts
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

Kurs procvičuje souvislou četbu v biblické hebrejštině (BH). Navazuje na kurs "Historické texty SZ" a soustřeďuje se na profétické (prorocké) a poetické texty Hebrejské bible. Studenti a vyučující se dohodnou na výběru textů na počátku semestru. Nabízí se zejména četba kratších prorockých textů, např. Sofoniáš.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

Procvičení schopnosti číst souvislý text v BH.
Porozumět poetice textu v BH.
Uvědomit si rozdíly mezi jednotlivými žánry knih Hebrejské bible a jejich částí.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

Úvod: výběr textů pro celý semestr.
Četba s interpretací, předpokládají se domácí přípravy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK