PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Interpretace textů Starého zákona: texty historické - AHB500003
Anglický název: Interpretation of the Old Testament: historical texts
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (19.09.2017)

Kurz završuje sérii přednášek o gramatice biblické hebrejštiny (BH). Probíhá formou skupinové četby složitějších biblických textů a na analýzu morfologických a syntaktických jevů v nich obsažených. Kurz zároveň slouží jako uvedení do židovské exegeze - biblické texty jsou čteny společně s aramejským targúmem a vybranými středověkými komentáři (Raši, Ibn Ezra, Nachmanides).
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

Osvojení si znalosti morfologie slabého a dvojnásobně slabého slovesa.
Schopnost porozumět komplikovanějšímu textu v BH a samostatně jej analyzovat po gramatické stránce.
Samostatná práce se základními příručkami k BH.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (12.02.2018)

Z + Z

 

Podmínkou získání zápočtu je ústní přezkoušení z přečtených komentářů.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (12.02.2018)

Nu 11

Gn 37-45

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK