PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Interpretace SZ textů III - AHB400047
Anglický název: Interpretation of Old Testament III
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (29.06.2009)

Kurz staví na znalosti základní normativní gramatiky starozákonní hebrejštiny a klade se za cíl při interpretaci biblických
textů prakticky aplikovat nabyté znalosti morfologie a syntaxe. Důraz bude kladen na rozšiřování slovní zásoby biblické
hebrejštiny. V průběhu kursu budou čteny a interpretovány vybrané souvislé pasáže textů hebrejské Bible. Při jejich výběru
budou zohledněny různé jazykové vrstvy textu a společensko-kulturní okruhy, v nichž vznikaly. Součástí interpretace bude i
historicko-kulturní rozbor textu.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (29.06.2009)

Základní sekundární literatura
Biblia Hebraica Stuttgartensia

Ostatní sekundární literatura, příručky a texty
Viz kurz Gramatika starozákonní hebrejštiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK