PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Problematika interpretace hebrejské literatury - AHB400046
Anglický název: Problems of Interpretation of Hebrew Literature
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Typ: Dvousemestrální seminář zakončený v každém semestru zápočtem
Předpoklady: Návaznost na Dějiny hebrejské literatury I, II; jazykové znalosti
Na základě četby a interpretace literárních textů z různých historických období studenti poznávají stylové a lexikální
zvláštnosti dobové tvorby, zachovávání a rozpracovávání kulturních tradic a symboliky, asimilační rysy v minulosti a
globalizační vlivy v současnosti. Četba zahrnuje prózu i poezii od středověku po izraelskou literaturu 20. století.

Témata:
Kurs je koncipován jako samostudium s konzultacemi.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Základní sekundární literatura:
Shaked, G.: Modern Hebrew Fiction. Bloomington 2002

Yudkin, L.: Modern Hebrew Literature in English Translation. 1987

Yudkin, L.: Varieties of Jewish Expression in Modern Fiction. 1996

Texty:

próza - Sefer Josippon, Abraham Mapu, S.J.Agnon, A.Oz, A.B.Jehošua, A.Apfelfeld, N.Semel, R.Almog,

poezie - Ibn Gabirol, Al-Charízí, M.Ch.Luzzatto, Ch.N.Bialik, U.C.Greenberg, N.Alterman, L.Goldberg, J.Amichaj, N.Zach, Ch.Levin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK