PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Chasidismus - AHB400042
Anglický název: Hasidic Judaism
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Typ: Jednosemestrální přednáškový kurs zakončený zápočtem
Předpoklady: Návaznost na přednášku Židovská mystika
Kurs charakterizuje historické a náboženské předpoklady vzniku východoevropského chasidismu na základě postavení
Židů ve východní Evropě od 17. stol., seznamuje se základními myšlenkami chasidismu a s jeho hlavními osobnostmi (Baal
Šem Tov a jeho žáci) a s jeho specifiky v oblasti náboženských rituálů a společenských zvyklostí. Dále se analyzuje vztah
chasidismu k židovskému osvícenství a jeho vliv na novodobou židovskou literaturu.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Základní sekundární literatura:
Buber, M.: Chasidská vyprávění. Praha 1990

Langer, J.: Devět bran. Praha 1996

Sadek, V.: Židovská mystika. Praha 2003

Schubert, K.: Židovské náboženství v proměnách věků. Praha 1995

Wiesel, E.: Svět chasidů. Portréty a legendy. Praha 1993

Idel, M.: Kabala - nové pohledy. Praha 2004

Hayoun, M. R.: Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem, II. Praha, 2000

Příběhy rabi Nachmana (překl. a úvod T. Krekulová). Praha 2005

Sylabus -
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Témata:
Kurs je koncipován jako samostudium s konzultacemi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK