PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny a kultura sefardských Židu - AHB400041
Anglický název: History and Culture of Sephardic Jews
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Typ: Jednosemestrální přednáškový kurs zakončený zkouškou
Předpoklady: Návaznost na přednášku Dějiny a kultura Židů v diaspoře
Přednáška rozšiřuje tematiku obecných židovských dějin o specifickou problematiku komunit na Pyrenejském
poloostrově, v Provenci a severní Africe ve středověku, a od konce 15. stol. v Osmanské říši, Nizozemí a Novém světě.
Důraz se klade na sociální a kulturní vývoj, speciální pozornost se věnuje literatuře, lidové slovesnosti a užitému umění.

Témata:
Kurs je koncipován jako samostudium s konzultacemi.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Základní sekundární literatura:
Ashtor, E.: The Jews of Moslem Spain, 3 vols. Philadelphia 1973-1979

WAxman, M.: A History of Jewish Literature, I-III. New York 1938-1941

Kaempf, S.I.: Nichtandalusische Poesie andalusischer Richter. Prag 1858

Armistead, S. - Silverman, J.H.: Folk Literature of the Sephardic Jews. 1971

The Sephardic Journey: 1942-1992. Yeshiva University Museum, New York 1990

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK