PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Interpretace hebrejských textu vztahujících se k českým zemím - AHB400040
Anglický název: Interpretation of Hebrew Texts Relating to Czech Lands
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Základní sekundární literatura:
Pěkný, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 2001

Lieben, S.H.: Handschriftliches zur Geschichte der Juden in Prag in den Jahren 1744-1754,

I-II. Frankfurt a.M. 1905-1906

Lieben, S.H.: Megillath Samuel. In: Jahrbuch der Gesellschaft fuer Geschichte der Juden in

der Tschechoslovakischen Republik, IX, 1938, s. 305-340

edice příslušných textů

Sylabus -
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Typ: Dvousemestrální seminář zakončený v každém semestru zápočtem

Předpoklady: Návaznost na Dějiny a kultura Židů v českých zemích

Seminář je založen na četbě literárních historických pramenů v hebrejštině a Juden-deutsch (Avigdor Kara, Gans, Luntschitz, Heller, Porges, Trebitsch, anonymní zpravodajská poezie, rodinné svitky atd.). Studenti se seznamují s lexikálními a stylistickými specifiky dobových textů.

Témata:
Kurs je koncipován jako samostudium s konzultacemi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK