PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Synagogální liturgie - AHB400039
Anglický název: Synagogical Liturgy
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Typ: Dvousemestrální přednáškový kurs zakončený zápočtem
Předpoklady: (nejsou)
Cílem kursu je seznámit studenty se základními existujícími i zaniklými modlitebními rity v judaismu, s jejich prameny a
sborníky, s historickým vývojem židovské modlitby a bohoslužby až do reformy, včetně současných směrů. Historický
přehled podává vznik a vývoj synagogální liturgie od doby Mišny a Talmudu, přes středověk až do současných reformních
a liberálních hnutí. Dále přednáška pojednává o struktuře modlitební knihy pro všední dny a šabaty a o vybraných textech
svátečních modliteb, a umožní posluchačům orientaci v aškenázských sbornících.

Témata:
Kurs je koncipován jako samostudium s konzultacemi.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Základní sekundární literatura:
Nosek, D. - Damohorská, P.: Úvod do synagogální liturgie. Praha 2005

Di Sante, C.: Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie. Praha 1995

Neeman, J. - Sivan, G.: Judaismus od A do Z. Praha 1992

Sicher, G.: Modlitba v židovství. In: Židovská ročenka 1965/66, s.40-48

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK