PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Židovské tradice a zvyky - AHB400025
Anglický název: Jewish Traditions and Customs
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVASEDMI (28.01.2004)

Přednášky seznamují s židovskými náboženskoprávními ustanoveními (halacha), zvyky (minhag) a tradicemi (masoret), které utvářely a určovaly život židovských komunit v minulosti a jsou dosud platné v ortodoxních komunitách současnosti. Výchozím bodem výkladu je současná podoba zvyků a tradic u aškenázských Židů, k nimž se řadí Židé z českých zemí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK