PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do židovské hmotné kultury - AHB400024
Anglický název: Introduction to Jewish Material Culture
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVASEDMI (28.01.2004)

Cílem je seznámit s hlavními rysy židovské hmotné kultury, charakterizovat jejich vznik a stálé sepětí s náboženskou a kulturní tradicí. Pro výklad se využívá bohaté dokumentace židovského umění a hmotných památek aškenázské oblasti v objektech a sbírkách Židovského muzea v Praze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK