PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Židovská mystika - AHB400023
Anglický název: Jewish Mysticism
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (29.06.2009)

Předmětem kursu je náčrt mystické tradice judaismu. Studenti se seznámí s hlavními proudy židovské mystiky a jejich
historickým kontextem od jejích nejstarších vrstev po šabatiánské hnutí 17. století. Představeny budou hlavní tématické
okruhy kabaly, základní otázky, které si jednotlivé směry uvnitř kabaly kladou, a jejich odpovědi na ně. Kurs předloží
přehled většiny významných textů dané problematiky a podá výklad jejich postavení v rámci judaismu. Kurs si všímá vlivu
kabalistického hnutí na život v zemi Izraele v 16. a 17. století a rozličných projevů jeho religiosity. Součástí přednášek bude
četba a interpretace vybraných textů, sloužících jako ilustrace probírané látky.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (29.06.2009)

Základní sekundární literatura ke kursu:
Dan, Josef, The Heart and the Fontain: an anthology of Jewish mystical experiences, Oxford: Oxford University Press, 2002.

Idel, Moshe, Kabala. Nové pohledy, Praha: Vyšehrad, 2004.

Sadek, Vladimír, Židovská mystika, Praha: Fra, 2003.

Scholem, Geschom Počátky kabaly, Praha: Malvern, 2009.

, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, Suhrkamp Verlag: Frankfurt am Main, 1996 (anglická verze: Major Trends in Jewish Mysticism, New York: Schocken Books, 1942)

, Kabala a její symbolika, Praha: Volvox Globator, 1999.

, Sabbatai Sevi. The Mystical Messiah, Princeton, New Persey: Princeton University

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (29.06.2009)

Témata

ZS

1. Definice termínu mystika

2. Náčrt historie vědeckého studia mystiky

3. První perioda židovské mystiky (Ma'ase berišit, Ma'ase merkava )

3. Literatura Hechalot

4. Sefer ha-jecira, Metatron, Ši'ur koma

5. Sefer ha-bahir

6. Německý středověký chasidismus

7. Abraham Abulafia a profetická kabala

8. Zohar I. (kniha a její autor)

9. Zohar II. (theosofické učení Zoharu)

10. Jicchak Luria a Safed 16. století

11. Šabatiánské hnutí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK