PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Moderní hebrejština IV - AHB400021
Anglický název: Modern Hebrew IV
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Prerekvizity : AHB400013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (29.06.2009)

Praktický kurs moderní hebrejštiny IV. navazuje na Praktický kurs moderní hebrejštiny III. a prohlubuje znalosti studentů v
oblasti gramatiky, stylistiky a mluveného projevu. Jeho cílem je procvičit a upevnit jazykové dovednosti pomocí písemných a
ústních cvičení, četby beletristických, publicistických i odborných textů, konverzací a poslechem audio a video nahrávek.
Struktura kurzu odpovídá v hlavních obrysech učebnici Chajja Dahan, Tachbir le-rama 4 s využitím četby a gramatických
cvičení z učebnice M. Kohen, Agada šel safa, Pocalej bijan I. V kursu budou užity další audio a video pomůcky (práce s
poslechem hebrejského textu).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK