PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Jazykový seminář - AHB400018
Anglický název: Linguistic Seminar
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (10.06.2008)

Jazykový seminár: Úvod do badatelské práce s tištenými texty

Vyucující: Sládek
Typ: dvousemestrální seminár zakoncený zápoctem
Predpoklady: schopnost pracovat s hebrejskými texty na úrovni 2. rocníku oborového studia

Kurs je úvodem do cetby starších hebrejských textu. Jeho cílem je poskytnout studentum praktické schopnosti práce s
predmoderními texty v jejich tištené podobe. Studenti se naucí císt kurzívní tištené písmo (tzv. "Raši písmo"), procvicí si
práci se staršími tisky a seznámí se s úskalími, které pred badatele kladou (zkratky, citace a odkazy atd.). Pozornost bude
venována také specifickým problémum, které pred zacínajícího badatele klade používání kritických vydání ruzných typu a
kvalit.
Po absolvování kurzu by mel být student schopen samostatné badatelské práce s ruznými druhy hebrejských tisku, vcetne
"nestandardních
Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (03.09.2008)

Témata
ZS

1. Rabínská kurzíva I (Rašiho komentář k Tóře tištěný kvadrátním a kurzívním písmem)

2. Rabínská kurzíva II (Rizika kvadrátního a kurzívního písma - zaměnitelná písmena)

3. Zkratky I (základní příručky a práce s nimi)

4. Zkratky II (nejčastější zkratky ve starších hebrejských tiscích)

5. Zkratky III (zkrácené tvary - ?gramatická zkratka")

6. Typy písma I (k typografii hebrejských tisků)

7. Typy písma II (benátský, německý a polský typ)

8. Hebrejská tištěná kniha I (titulní strana a její terminologie)

9. Hebrejská tištěná kniha II (kolofon a jeho terminologie)

10. Metatextovost I (strana rabínské Bible - lublinské a varšavské vydání)

11. Metatextovost II (strana Babylónského talmudu)

12. Vnitřní odkazy (citace bibl. veršů, odkazy na traktáty Talmudu aj.)

LS

1. Paginace hebrejského tisku

2. Vilenské vydání Babylónského talmudu

3. Jedno- a dvousloupcová vydání Jeruzalémského talmudu

4. Práce s kritickým vydáním I (Sifre Nu a Dt, ed. Friedmann, Vídeň 1864)

5. Práce s kritickým vydáním II (Tosefta, ed. Zuckermandel, Passewalk 1880)

6. Práce s kritickým vydáním III (Mišna Suka, ed. Krupp, Jeruzalém 2002)

7. Hebrejský text a jeho překlad I (autonomní, bilingvní zrcadlový a interlineární)

8. Hebrejský text a jeho překlad II (citace úryvků)

9. Hebrejský text a jeho překlad III (problém biblických veršů)

10. Problém transkripce a transliterace hebrejštiny

11. Bibliografie hebrejských tisků a jejich používání

12. Elektronické edice a jejich používání

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK