PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář k dějinám a kultuře židů - AHB400017
Anglický název: Seminar to History and Culture of Jews
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BVAKUCER (26.05.2008)

Cílem je seznámení s ruznými typy hebrejských historických pramenu, s jejich formou a zpusobem zpracování historických
dat autory od mišnaitského období (2.stol.) po vedeckou historiografii Wissenschaft des Judentums (19./20.stol.). Soucástí
je cetba ukázek, zpracování referátu a seminární práce.
Literatura -
Poslední úprava: BVAKUCER (26.05.2008)

Základní sekundární literatura:
Baron, Salo W.: History and Jewish Historians. Philadelphia 1964

Millgram, A.E.: An Anthology of Medieval Hebrew Literature. New York 1961

Yerushalmi, Josef Haim: Zechor: Erinnere Dich! Juedische Geschichte und juedisches

Gedaechtnis. Berlin 1988

Michael, Reuven: Ha-ktiva ha-historit ha-jehudit me-ha-renesans ad ha-et ha-chadaša.

Jerusalem 1993

Sylabus -
Poslední úprava: BVAKUCER (26.05.2008)

ZS

1. Zadání a zpracování seminární práce:

zadání témat z d?jin jednotlivých ?ástí diaspory, heuristika, specifikace témat (období,

události, osobnosti).

2. P?ehled vývoje židovské historiografie (st?edov?k - haskala).

3. ?etba ukázek z hebrejských historiografických spis?:

Josippon (ed. Huminer). Jerusalem 1956

Jicchak Abravanel: Nachalat avot. Venezia 1566

Josef ha-Kohen: Emek ha-bacha (ed. Letteris). Wien 1852

Divre ha-jamim le-malche Corfat u-le-malche Otoman ha-Tugar.

Amsterdam 1733

David Gans: Cemach David (ed. Breuer). Jerusalem 1983

LS

1. Zadání a zpracování seminární práce:

referáty o postupu zpracování: analýza shromážd?ného materiálu, syntéza, résumé

výsledk?, odevzdání práce

2. P?ehled vývoje židovské historiografie (Wissenschaft des Judentums - 20. století).

3. ?etba ukázek z hebrejských historiografických spis?:

Juda Loeb ben Jošua Porit: Milchama be-šalom (ed. Wagenseil). Altdorf 1719

Moše Perls: Megillat juchasin Mehral mi-Prag. Praha 1733

Abraham Trebitsch: Kore ha-ittim. Brno 1801

aškenázské pijuty (Natan z Mohu?e, Avigdor Kara, krom??ížský anonym 1643)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK