PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny hebrejské literatury I - AHB400015
Anglický název: History of Hebrew Literature I
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BVAKUCER (26.05.2008)

Prednáška podává prehled prozaických a poetických žánru hebrejské literatury v diaspore a sleduje jejich vývoj od raného
stredoveku do poloviny 17. století. Jednotlivé žánry jsou dokumentovány ukázkami z tvorby významných predstavitelu.y.
Literatura -
Poslední úprava: BVAKUCER (26.05.2008)

Základní sekundární literatura:
Waxman, Meyer: A History of Jewish Literature, I-III. New York 1941-1944

Zunz, Leopold: Zur Geschichte und Literatur. Berlin 1845

Zunz, Leopold: Literaturgeschichte der synagogalen Poesie. Berlin 1865

Kaempf, S. I.: Nichtandalusische Poesie andalusischer Dichter. Prag 1858

Shulvass, M.A.: The Jews in the World of the Renaissance. Leyden 1973

Schwarzbaum, Haim: Studies in Jewish and World Folklore. Berlin 1968

Haberman, A.M.: Toldot ha-pijut ve-ha-šira, I-II. Ramat Gan, Masada 1970, 1972

Sylabus -
Poslední úprava: BVAKUCER (26.05.2008)

Témata:
LS

1. Úvod do studia. Prameny a literatura. Typologie žánr?.

2. Pobiblické období: próza a poezie talmudu a midráš?.

3. Próza v sefardské literatu?e - Pyrenejský poloostrov, Itálie, severní Afrika, východní

St?edomo?í: bajky, exempla, cestopisy, historiografie (kroniky, memoáry, biografie).

4. V?decká renesan?ní literatura v Sefaradu a v Itálii. Azaria dei Rossi.

5. Próza v aškenázské literatu?e - st?ední a východní Evropa: historiografie (kroniky,

memoáry, rodinné megilly, biografie).

6. Poezie: gaonské období, Sefarad (špan?lská škola - poezie zlatého v?ku, špan?lsko-

provensálská škola - manýrismus), Itálie (italská škola - humanistická a renesan?ní poezie).

7. Drama - Itálie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK