PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Interpretace SZ textů II - AHB400012
Anglický název: Interpretation of Old Testament II
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Prerekvizity : AHB400008
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (10.06.2008)

Typ: Dvousemestrální profilový kurz zakoncený zkouškou
Predpoklady: absolvování kursu Gramatika starozákonní hebrejštiny II

Kurz predpokládá znalost základní normativní gramatiky starozákonní hebrejštiny vcetne slabých sloves. Cílem kurzu je
praktické procvicení a aplikace teoretických znalostí pri cetbe a interpretaci souvislých hebrejských textu. V ZS bude
kladen duraz na rozšírení slovní zásoby a na interpretaci a rozbor cvicení zamerených na slabá slovesa a nekteré
syntaktické jevy v pokrocilejší úrovni biblické hebrejštiny. V LS bude kurz pokracovat cetbou jednodušších souvislých pasáží
vybraných z textu Starého zákona, na nichž bude paralelne demonstrována probraná gramatická látka. Po absolvování
kurzu by mel být student schopen bez obtíží císt a gramaticky interpretovat jednodušší pasáže hebrejské Bible.
ch textů.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (10.06.2008)

Základní sekundární literatura
Viz kurz Gramatika starozákonní hebrejštiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK