PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Interpretace SZ textů I - AHB400008
Anglický název: Interpretation of Old Testament I
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (10.06.2008)

Kurz staví na znalosti základní normativní gramatiky starozákonní hebrejštiny. Cíl kurzu je dvojí:
/1/ Prohloubení teorie gramatiky biblické hebrejštiny (slabé sloveso a syntax). /2/ Schopnost praktické aplikace
teoretických znalostí pri cetbe a interpretaci souvislých textu hebrejské Bible. V ZS bude kladen duraz na výklad gramatiky
biblické hebrejštiny na pokrocilé úrovni (vyložené jevy budou prubežne procvicovány na vybraných úryvcích SZ textu). V LS
bude kurz pokracovat cetbou reprezentativních úryvku hebrejské Bible a jejich interpretací ve svetle historicko-kritické
metody, coby fundamentálne neutrálního prístupu k textu. Historicko-kritická metoda ctení má za cíl odhalit trendy a
vývojové tendence biblického judaismu a spolecnosti a židovské historie. Na vybraných pasážích budou ilustrovány
významné žánrové, literární, ideologické spolecenské a textologické problémy.

Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (10.06.2008)

Základní sekundární literatura
Brettler, Marc Zvi. How to Read the Bible. Philadelphia: Jewish Publication Society, 2005.

Ostatní sekundární literatura, p?íru?ky a texty
Viz kurz Gramatika starozákonní hebrejštiny

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (10.06.2008)

Typ: Dvousemestrální profilový kurs zakon?ený zkouškou

P?edpoklady: absolvování kursu Gramatika starozákonní hebrejštiny

Kurz staví na znalosti základní normativní gramatiky starozákonní hebrejštiny. Cíl kurzu je dvojí:

/1/ Prohloubení teorie gramatiky biblické hebrejštiny (slabé sloveso a syntax). /2/ Schopnost praktické aplikace teoretických znalostí p?i ?etb? a interpretaci souvislých text? hebrejské Bible. V ZS bude kladen d?raz na výklad gramatiky biblické hebrejštiny na pokro?ilé úrovni (vyložené jevy budou pr?b?žn? procvi?ovány na vybraných úryvcích SZ text?):

1. Slovesa primae laryngalis

2. Slovesa mediae laryngalis

3. Slovesa tertiae laryngalis

4. Slovesa primae nun

5. Slovesa mediae geminatae

6. Slovesa primae alef

7. Slovesa primae waw

8. Slovesa primae jod

9. Slovesa mediae waw a jod

10. Slovesa tertiae alef

11. Slovesa tertiae he

12. Dvojnásobn? slabá slovesa

V LS bude kurz pokra?ovat ?etbou reprezentativních úryvk? hebrejské Bible a jejich interpretací ve sv?tle historicko-kritické metody, coby fundamentáln? neutrálního p?ístupu k textu. Historicko-kritická metoda ?tení má za cíl odhalit trendy a vývojové tendence biblického judaismu a spole?nosti a židovské historie. Na vybraných pasážích budou ilustrovány významné žánrové, literární, ideologické spole?enské a textologické problémy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK