PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny starověkého Izraele - AHB400006
Anglický název: History of Medieval Israel
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BVAKUCER (22.05.2008)

Cílem je seznámení studentu se starovekými židovskými dejinami (do konce 1.stol. n.l.) v kontextu starovekého Blízkého
východu. Na historický prehled navazuje výklad o staroveké hebrejské literature.
Literatura -
Poslední úprava: BVAKUCER (22.05.2008)

Základní sekundární literatura:
Segert, Stanislav: Starov?ké d?jiny Žid?. Praha, Svoboda 1995

Bi?, Miloš: Stopami dávných v?k?. Mezi Nilem a Tigridem. Praha, Vyšehrad 1979

Bi?, Miloš: Ze sv?ta Starého zákona I-II. Praha 1986, 1989

Ben-Sasson, H.H. (ed.): A History of the Jewish People. Cambridge, Mass.,1994

Rendtorff, Rolf: Hebrejská bible a d?jiny. Praha, Vyšehrad 1996

Schaefer, Peter: D?jiny Žid? v antice. Praha, Vyšehrad 2004

Pritchard, J.B. (ed.): Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. Princeton

1950

Sylabus -
Poslední úprava: BVAKUCER (22.05.2008)

Témata:
ZS

1. Periodizace, prameny

2. Židovské osídlení Kanaánu - geopolitická situace, p?íchod Izraele

3. Židovské osídlení Kanaánu - dobývání Kanaánu, éra soudc?

4. Královská doba - První chrám, rozd?lení království, zánik Izraelského království

5. Královská doba - Judské království, babylonský exil, návrat

6. Období Druhého chrámu - restaurace, helenismus, makabejské povstání, Hasmonejci

7. Období Druhého chrámu - Judea pod vládou ?íma, diaspora

8. Období Druhého chrámu - Náboženství a literatura, židovská válka

9. Po?átky éry Mišny a Talmudu - Židé v Erec Jisrael, povstání Bar Kochby

10. Judea pod ?ímskou vládou, vznik velké diaspory

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK