PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Gramatika starozákonní hebrejštiny - AHB400003
Anglický název: Grammar of Old Testament Hebrew
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVASEDMI (28.01.2004)

Cílem je osvojení normativní gramatiky starozákonní hebrejštiny
- hláskosloví, morfologie, základní poznatky ze syntaxe. S gramatickým výkladem paralelně probíhají cvičení, v nichž je procvičována normativní gramatika starozákonní hebrejštiny - hláskosloví, morfologie a syntax.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK