PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Židovské tradice a zvyky - AHB100017
Anglický název: Jewish traditions and customs
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (14.09.2012)

Židovské tradice a zvyky

 

Vyučující: PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Rozsah: dvousemestrální přednáškový kurs

Atesty: zápočet (ZS) a zkouška (LS)

Požadavky: aktivní účast, četba povinné literatury, Z, Zk, seminární písemná práce

 

Anotace:

Tématem kursu je "morfologie" rabínského judaismu, nahlížená z diachronní perspektivy (fenomén kulturní změny) a z perspektivy společenských struktur. Diskutovány budou akademické přístupy ke studiu zvykovosti a rituálu (pojem "vysoké" a "nízké" kultury, "lidové" kultury atd.). Pozornost bude věnována konceptu "zvyku" (minhag) v rabínském judaismu. Cílem kursu je jednak získat podrobnější znalost rabínského judaismu v jeho performativní složce, jednak oprostit se od stereotypního chápání náboženského systému v jeho celku jako plujícího v nestrukturovaném bezčasí tzv. tradice.

 

Literatura:

1. Povinná

Vybrané úryvky pramenných a sekundárních textů budou distribuovány v průběhu semestru.

Peter Burke, Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha: Argo, 2005.

Harvey E. Goldberg, Jewish Passages: Cycles of Jewish Life, University of California Press 2003.

Pavel Sládek, "Filozofové, mystici a čarodějové. Spánek a sen v literatuře rabínského judaismu", in: Kolektiv autorů, Spánek a sny. Svět archaických kultur II (J. Starý - S. Fischerová, eds), Praha: Hermann a synové, 2008, s. 103-127.

__________ , "Posvátné místo v literatuře rabínského judaismu", in: Kolektiv autorů, Mýtus a geografie. Svět archaických kultur III (J. Starý - S. Fischerová, eds), Praha: Hermann a synové, 2008, s. 113-141.

 

2. Doporučená

Peter Burke, Co je to kulturní historie?, Dokořán, 2011.

__________ , Variety kulturních dějin, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006.

Ivan G. Marcus, Rituals of Childhood: Jewish Acculturation in Medieval Europe, Yale University Press, 1998.

Daniel Sperber, The Jewish Life Cycle: Lore and Iconography, Oxford University Press 2008.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK