PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Interpretace textů Starého zákona I - AHB100011
Anglický název: Interpretation of Old Testament´s texts
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (14.09.2012)

Interpretace textů Starého zákona I

 

Vyučující: PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Rozsah: dvousemestrální seminář

Atesty: zápočet (ZS) a zkouška (LS)

Požadavky: aktivní účast, Z, Zk

 

Anotace:

Kurs navazuje na základní výklad normativní gramatiky hebrejštiny Starého zákona problematikou slabého slovesa. Výkladové bloky jsou kombinovány s procvičením látky formou četeb. Kromě vybraných úryvků biblických textů ilustrujících probírané jazykové fenomény uvádí kurs studenty do četby souvislých textů, nejprve pasáží z historických knih Starého zákona, následně knihy Rút, popřípadě Jonáše.

 

Literatura:

1. Povinná

Běžné hebraistické gramatiky a slovníky, používané již v prvním ročníku.

Vybrané pasáže z historických knih SZ

Svitek Rút

Kniha Jonášova

 

2. Doporučená

Bill T. Arnold - John H. Choi, A Guide to Biblical Hebrew Syntax, Cambridge University Press, 2003.

Bruce K. Waltke - M. O´Connor, Introduction to Biblical Hebrew Syntax, Eisenbrowns 1990.

Robert B. Chisholm, A Workbook for Intermediary Hebrew: Grammar, Exegesis and Commentary on Jonah and Ruth, Kregel Academic and Professional, 2006.

Tamara Cohn-Eskenazi - Tikva Frymer-Kensky, The JPS Bible Commentary: Ruth, Jewish Publication Society 2011.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK