PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia hebraistiky - AHB100001
Anglický název: Introduction to Hebrew Studies
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (19.09.2017)

Kurs se skládá ze dvou částí, které se budou střídat každý týden. V teoretické části bude úkolem studentů připravit si resumé zadaného článku týkajícího se dějin oboru a některých základních metodologických problémů. Články budou rozeslány na společnou e-mailovou adresu. Max. rozsah resumé je 350 slov, není-li stanoveno jinak. Jako pomůcka k vypracování resumé slouží otázky zadané spolu s článkem. Resumé je nutno odevzdat nejméně týden předem elektronicky (e-mailem) nebo fyzicky. V praktické části kurzu se budeme věnovat historii oboru a technikám akademické práce obecně: shromažďování bibliografických údajů, nákup a půjčování knih, využívaní knihoven, práce s odbornou literaturou, psaní odborných textů, citování. V LS se pak budeme věnovat některým specificky hebraistickým dovednostem.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (19.09.2017)

Požadavky na zápočet:

v ZS a LS: vypracování všech resumé (i v případě absence)
v ZS: vypracování bibliografické rešerše na vylosované téma (losování témat proběhne 20.11.2018, odevzdání rešerše do 30.1.2018)
v LS: bude upřesněno

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK