PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Latina I - AGRV00068
Anglický název: Latin I
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martina Vaníková
Vyučující: Mgr. Martina Vaníková
Neslučitelnost : ALT100033
Záměnnost : ALT100033
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D. (01.09.2014)
První část čtyřsemestrálního intensivního kursu latinského jazyka, jehož cílem je schopnost samostatné četby originálních textů. Kurs jako celek je koncipován především pro potřeby studentů oborů Řecká antická filologie (Starořečtina) a Dějiny antické civilizace, ale je otevřen každému zájemci o takto důkladné ovládnutí latiny (důkladněji ji lze ovládnout už pouze v kursu pro oborové latináře).

Náplní prvního semestru je zejména výslovnost latiny, základy jmenné i slovesné morfologie, elementární syntaktické struktury, procvičování gramatiky i slovní zásoby a cvičení v překladu z latiny do češtiny.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Ctibor, Ph.D. (23.09.2017)

Zápočet se uděluje za písemný test. Na test se vyhlašuje jeden řádný a dva opravné termíny. Zápočtový test ověřuje znalost probrané latinské morfologie i slovní zásoby. Podmínkou získání atestu je aktivní účast na hodinách.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michal Ctibor, Ph.D. (02.10.2017)

Učební materiály:

 

skripta Repetitio rudimentorum - ke stažení na webu ÚŘLS, viz

http://urls.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/66/2016/02/Repetitio_rudimentorum.pdf

(prosím přinést první lekci s sebou na první hodinu)

 

 

 

Nejdůležitější slovníky a mluvnice:

 

Pražák J. M. - Novotný F. - Sedláček J., Latinsko-český slovník, Praha: SPN 1955 (či další vyd.).

 

Quitt Z. - Kucharský P., Česko-latinský slovník starověké a současné latiny, Praha: SPN 1992.

 

Novotný F., Základní latinská mluvnice, Praha: SPN 1957 (či další vyd.).

 

Panhuis, D., Gramatika latiny, Praha: Academia 2014.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK