PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do evropského myšlení o literatuře (Dějiny poetiky a vznik poetiky historické) - AGRV00028
Anglický název: Introduction to the European Thinking about Literature (The History of Poetics and the Birth of the Historical Poetics)
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO300529
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK