PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překladatelský seminář (Plautus, Menaechmi) - AGLV00142
Anglický název: Translation Seminar (Plautus, Menaechmi)
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (28.12.2022)
Seminář bude organizován jako tvůrčí dílna, v níž budeme společně pracovat na komentovaném překladu Plautovy komedie Menaechmi. Studenti se seznámí s různými přístupy k překládání a komentování antických latinských textů, vyzkouší si práci v týmu (podávání a zároveň přijímání zpětné vazby, argumentace nad navrhovanými řešeními) a díky kritické diskusi nad konkrétními návrhy překladu si zároveň prohloubí své znalosti klasické i archaické latiny.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (28.12.2022)

Zápočet se uděluje za aktivní práci v semináři a za průběžné plnění všech úkolů stanovených vyučujícím.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (28.12.2022)

Levý, J. Umění překladu. Praha 1963 (nebo pozdější vydání). 

Pelán, J. Překlad konformní a adaptační (na okraj překladu Písně o Rolandovi). Souvislosti, 36, 2, s. 158–168.

T. Maccius Plautus, Curculio, úvodní studie, překlad a komentář D. Urbanová, E. Poláčková, T. Weissar a R. Černoch, Praha 2019 (zejména úvodní kapitoly, s. 9–127).

Pultrová L. – Urbanová D. – Malá M. – Šubrt J., Archaická latina, Praha: Karolinum 2006.

Clackson J. – Horrocks G., The Blackwell History of the Latin Language, Oxford: Blackwell 2007.

Adams, J. N. Social Variation and the Latin Language. Cambridge University Press 2013.

Komentovaná vydání komedie Menaechmi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK