PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Světová poezie - epika - AGLV00133
Anglický název: World Poetry - Epic Poetry
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Vyučující: doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (15.09.2022)
Otevřený volitelný kurz určený pro všechny studenty FF UK.

Cyklus chronologicky řazených přednášek je věnovaný epické poezii v různých dobách a kulturách, počínaje indickou Mahábháratou a homérskými eposy. Jednotlivé přednášky se v různé míře dotýkají témat a forem poezie, její obraznosti, intertextových i literárněhistorických souvislostí.

Jádrem každé přednášky je konkrétní ukázka (případně několik ukázek) a její rozbor. S ohledem na rozmanitost jazyků je třeba pracovat s překlady; originál bude ale také k dispozici.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (15.09.2022)
K získání kreditů (3 kredity): pravidelná účast na hodinách, esej v rozsahu 5 stran. Téma a sekundární literaturu je třeba předem konzultovat u zvoleného pedagoga.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (27.09.2022)

Světová poezie – epika, rozpis kursu

 

4. 10. Úvodní hodina

11. 10. Mahábhárata (Zuzana Špicová)

18. 10. Gilgameš (Pavel Čech)

25. 10. Homérské eposy (SF)

1. 11. Vergiliova Aeneis (Martin Bažil)

8. 11. Béowulf (Jan Čermák) 

15. 11. Staroseverská epika (Jiří Starý)

22. 11. Píseň o Cidovi (Juan Sánchez Fernández)

29. 11. Chrétien de Troyes (Martin Šorm)

6. 12. Dante, Božská komedie (Jiří Pelán)

13. 12. Ruské byliny (Ilja Lemeškin)

20. 12. Rukopisy královédvorský a zelenohorský (Dalibor Dobiáš)

3. 1. Závěrečná hodina: stručné shrnutí

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK