PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Plautus, Menaechmi - AGLV00097
Anglický název: Plautus, Menaechmi
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (22.09.2022)
Obecným cílem semináře je představit studentům, kteří se dosud setkávali pouze s klasickou a poklasickou latinou, i předklasickou fázi vývoje latinského jazyka, a to prostřednictvím společné četby a interpretace Plautovy komedie Menaechmi. Četba bude prokládána výkladem zvláštností archaické latiny na rovině morfologické, syntaktické i lexikální v kontrastu s latinou klasických textů, kterou studenti znají z jazykových kurzů a z povinné četby. Okrajově se studenti setkají i s dalšími latinskými texty archaického období (nápisnými i literárními) a pozornost bude věnována i otázce možnosti poznání dané vývojové fáze latinského jazyka na základě dochovaného materiálu.

Účast na semináři je povinná (v rozsahu nejméně 70%) a je podmínkou udělení atestace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (22.09.2022)

Podmínkou získání atestace je aktivní účast v hodinách vycházející z intenzivní domácí přípravy a vypracování jazykového komentáře ke kratšímu úseku z komedie Menaechmi. Atestace bude následně udělena za ústní interpretaci jiného vybraného úseku textu (včetně správného čtení) na základě předchozí domácí samostatné přípravy. 

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (22.09.2022)

Pultrová L. – Urbanová D. – Malá M. – Šubrt J., Archaická latina, Praha: Karolinum 2006.

De Melo W. D. C., The Early Latin Verb System: Archaic Forms in Plautus, Terence, and beyond. Oxford: Oxford University Press 2007.

Clackson J. – Horrocks G., The Blackwell History of the Latin Language, Oxford: Blackwell 2007.

Poccetti, P. – Poli, D. – Santini, C. Lingua Latina. Formazione, usi, communicazione. Roma: Carocci 1999.

Adams, J. N. Social Variation and the Latin Language. Cambridge University Press 2013.

Palmer L. R., The Latin Language, London: Faber and Faber 1961.

Devoto G., Geschichte der Sprache Roms, Heidelberg: Carl Winter 1968.

Komentovaná vydání komedie Menaechmi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK