PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Hippokratés a přísaha: tradice a legenda - AGLV00027
Anglický název: Hippocrates and Oath: Tradition and Legend
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (04.08.2019)
Cílem volitelného kurzu je představit specifický charakter Hippokratovy Přísahy ve vztahu ke starověké tradici i vzhledem k užití Přísahy v pozdějších dobách až do současnosti. Podstatné je také seznámení se s legendární osobou Hippokratovou a jejími rozmanitými "užitími" ("uses of Hippocrates")v dalších staletích.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (04.08.2019)

Cílem volitelného kurzu je představit specifický charakter Hippokratovy Přísahy ve vztahu ke starověké tradici i vzhledem k užití Přísahy v pozdějších dobách až do současnosti. Podstatné je také seznámení se s legendární osobou Hippokratovou a jejími rozmanitými "užitími" ("uses of Hippocrates")v dalších staletích.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (04.08.2019)

Zápočet se udílí za aktivní účast v kurzu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (04.08.2019)

Hippokratés, Œuvres complètes d’Hippocrate, I-IX, vyd. a přel. E. Littré, Paris 1839-1861.

Hippokratés, Vybrané spisy I-II, vyd. H. Bartoš - S. Fischerová, Praha 2012, 2018.

Hippokratés, Hippocrates, I - II, vyd. a přel. W. H. S. Jones,London - Cambridge 1923.

Schubert, C., Der hippokratische Eid. Medizin und Ethik von der Antike bis heute, Berlin 2005.

Jones, W. H. S., The Doctor’s Oath, Cambridge 1924.

Lichtenthaeler, C., Der Eid des Hippokrates. Ursprung und Bedeutung, Köln 1984.

Ducatillon, J., Le «Serment» d´Hippocrate: problèmes et interprétations, in: Bulletin de l’Association Guillaume Budé, 1, 2001, str. 34-61.

Hippocrate, La nature de  homme; ed., trad. et comm. par Jacques Jouanna, Berlin 1975.

Hippocrates, On Ancient Medicine, vyd. a přel. M. Schiefsky, Leiden 2005.

Bartoš, H., Očima lékaře, Červený Kostelec 2006.

Carrick, P., Medical Ethics in Antiquity, Washington 2001

Diller, H., Hippokratische Medizin und attische Philosophie, in: Hermes, 80, 1952, str. 385-409.

Edelstein, L., Ancient Medicine. Selected Papers of Ludwig Edelstein, vyd. O. Temkin a C. L. Temkin, Baltimore 1967.

La collection hippocratique et son rôle dans l'histoire de la médicine, vyd. L. Bourgey - J. Jouanna, Leiden 1975, str. 77-93.

Flashar, H. - Jouanna J., Médecine et morale dans l?antiquité, Vandoeuvers-Gen?ve 1996.

Foucault, M., Dějiny sexuality II-III, Praha 2003.

Jones, W. H. S, Philosophy and Medicine in Ancient Greece, Supplement to the Bulletin of the History of Medicine 8, Baltimore 1946.

Jouanna, J., Hippocrate, Paris 1992.

Lloyd, G. E. R., Magic, Reason, and Experience, Cambridge 1979.

Lloyd, G. E. R, Polarity and Analogy: Two Types of Argumentation in Early Greek Thought, Cambridge 1966

Kudlien, F., Medical ethics and popular ethics in Greece and Rome, in: Clio Medica, 5, 1970, str. 91-121.

Cantor, D. (vyd.), Reinventing Hippocrates, Aldershot - Burlington - Singapore - Sydney 2002.

Temkin, O., Hippocrates in a World of Pagans and Christians, Baltimore 1991.

Pinault, J. R., Hippocratic Lives and Legends, Leiden 1992.

von Staden, H., ‘In a pure and holy way‘: personal and professional conduct in the Hippocratic Oath?, in: Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 51, 1996, str. 404-437.

Beauchamp, T. L. - Childress, J. F., Principles of Biomedical Ethics, Oxford 20086 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (04.08.2019)

Témata kurzu:

- text Přísahy (způsoby dochování, rukopisná tradice)

- místo Přísahy v Corpus Hippocraticum, její vazby k hippokratovskému lékařství i k dobové lékařské praxi

- otázka datace a autorství Přísahy

- užití Přísahy ve starověku/středověku/novověku až do současnosti

- moderní "následníci" Přísahy: lékařské deklarace a konvence

- legendární osoba Hippokratova: Dopisy Hippokratovy, Sóranův Život Hippokratův

- Hippokratés v galénovské a arabské lékařské tradici

- vlny neohippokratismu v průběhu staletí; rozmanité "uses of Hippocrates"

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK