PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bible a středověká literatura - AGLV00013
Anglický název: Bible and Medieval Literature
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: DOLEZAL1 (20.01.2020)
Seminář se zaměří na roli Bible ve středověké písemné kultuře. Má několik cílů:
1. seznámit studenty se samotnou Biblí (na každou hodinu je zadaná domácí četba části Bible v češtině a krátký úryvek v latině, na začátku hodiny probíhá krátký biblický kvíz)
2. poukázat na různé středověké žánry, významné texty a rukopisy, které byly Biblí ovlivněny.
Domácí příprava na každou hodinu je podmínkou.
Témata:
Biblická exegeze
Bible a
- liturgie
- hagiografie
- kazatelství
- historiografie
- lyrická poezie
- eschatologie
Bible a středověké vzdělávání, rétorika
Bible a náboženská polemika
Základní znalost latiny je podmínkou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK