PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny křesťanství ve středověku - AGL500021
Anglický název: History of Christianity in the Middle Ages
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Eva Zezulková (13.09.2019)
V první části výuky bude znovu věnována pozornost tématům vyloženým v bakalářském studiu v kurzu Úvod do křesťanství. Tato témata budou ilustrována na originálních textech především z oblasti církevní správy a objasňujících vývoj církevního práva.
Ve druhé části výuky budou doplněna tato témata: etapy christianizace Evropy, církevní duchovní řády od antických počátků do pozdního středověku, patristický odkaz a raně středověká filozofie a teologie, filozofie a teologie vrcholného a pozdního středověku.
Literatura
Poslední úprava: Eva Zezulková (13.09.2019)

Říčan R. – Molnár A., Dvanáct století církevních dějin, Praha 2007.

Franzen A. – Fröhlich R., Malé církevní dějiny, Praha 1992.(Podle 24. německého vydání.)

Jedin H. (ed.), Handbuch der Kirchengeschichte, Berlin 2000. (I digitální vydání.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK