PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Medievistické disciplíny a témata - AGL500016
Anglický název: Medieval Disciplines and Topics
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALM500001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Eva Zezulková (13.09.2019)
Série přednášek uvádějící studenty latinské medievistiky jak do disciplín souvisejících přímo s dějinami středověké latiny a středověké latinské literatury, tak do širšího kontextu medievistiky jako takové, jejích disciplín, metod, základní literatury, vývoje a současných trendů. Cílem každé jednotlivé přednášky je seznámit studenty s danou disciplínou či tématem.

Příklady disciplín:
Jazyk a literatura, paleografie, kodikologie, ediční práce, filosofie, teologie, lékařství, sociální a hospodářské dějiny, politické dějiny, dějiny všedního dne, archeologie, dějiny umění.
Literatura
Poslední úprava: Eva Zezulková (13.09.2019)

Studijní materiál vytvořený speciálně pro potřeby tohoto předmětu včetně seznamu základní literatury týkající se dané disciplíny či tématu. Po skončení tak student získá přehled o základní bibliografii, příručkách, slovnících a dalších pomůckách nezbytných pro každého medievistu.

 

Spunar, P. a kol., Kultura středověku, 2. vyd., Praha 1995.

Le Goff, J. –Schmitt, J.-C., Encyklopedie středověku, Praha 2008.

Le Goff, J., Kultura středověké Evropy, Praha 1991.

Curtius, E. R., Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK