PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Středověká latinská literatura - AGL500015
Anglický název: Medieval Latin Literature
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALM500004
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Eva Zezulková (13.09.2019)
Základní předmět programu seznámí studenty s literárními texty latinského středověku. Budou podrobně probírána jednotlivá období, žánry a typy textů, stejně jako konkrétní autoři a čteny a interpretovány úryvky nejvýznamnějších děl.
Základní témata pokrývají období od pozdní antiky, církevní Otce, karolinskou renesanci až k vrcholnému a pozdnímu středověku. Z jednotlivých oblastí literatury jsou to např. teologie a exegeze, hagiografie, historiografie, pozdněstředověké kázání, exempla, naučná literatura, rétorika, gramatika. Studenti budou rovněž podrobně poučeni o existující sekundární literatuře a vhodných databázích a získají podrobný přehled o vývoji středolatinské literatury, jednotlivých žánrech a autorech, budou s to porozumět a kontextualizovat konkrétní texty.
Literatura
Poslední úprava: Eva Zezulková (13.09.2019)

Leonardi C. (ed.), Středověká latinská literatura (6.–15. století), Praha 2014.

Nechutová J. – Stehlíková D., Stručné dějiny latinské literatury středověku, Praha 2013.

Nechutová J., Česko-latinská literatura středověku do roku 1300, Brno 1997.

Nechutová J., Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha 2000.

Curtius E. R., Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998.

Brunhölzl F., Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I–II, München 1975.

Raby, F. J. E., A History of Christian Latin Poetry from the Beginnings to the Close of the Middle Ages, Oxford 1966.

Raby, F. J. E., A History of Secular Latin Poetry in the Middle Ages, Oxford 1967.etry in the Middle Ages, Oxford 1967.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK