PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodologický seminář - AGL500002
Anglický název: Methodological Seminar
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AGLV00153
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Záměnnost : AGL600005
Je prerekvizitou pro: AGL600005
Je záměnnost pro: ALT600009
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (22.05.2023)
Seminář je zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce. Cílem semináře je prohloubit znalosti metod práce ve vztahu ke zvolenému tématu a k zvládnutí celého rozsahu odborné práce od volby tématu přes volbu metody, náležitou interpretaci pramenů a zpracování odborné literatury po prezentaci výsledků.

Důraz je kladen na tyto obecné zásady a otázky:

• metody vědecké práce ve zvolené oblasti
• koncepce práce, obsahové a časové rozvržení
• precizní formulace myšlenek
• formální náležitosti vědecké práce, zpracování poznámek, příloh, seznamu pramenů a literatury
• etika vědecké a vědecko-pedagogické práce
• různé žánry vědeckých textů
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (01.02.2021)
Podmínkou atestace je 80% účast v semináři a průběžné plnění všech zadávaných úkolů k domácí přípravě.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (22.05.2023)

Obecné pomůcky k psaní akademických textů, např.:

Čmejrková, S. – Daneš, F. – Světlá, J., Jak napsat odborný text. Voznice: Leda 1999.

Sgall, P. – Panevová, J., Jak psát a nepsat česky. Praha 2004.

Šesták, Z., Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK