PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - AGL500001
Anglický název: Thesis Seminar
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. (07.02.2022)
Diplomový seminář navazuje na metodologický seminář, je realizován vždy ve spolupráci s vedoucím konkrétní diplomové práce, a to seminární a současně konzultační formou. Konkrétní obsah je vždy stanoven v souladu s tématem/tématy diplomového úkolu. Seminář zajistí studentovi podporu při volbě koncepce práce, obsahového a časového rozvržení, zpracování odborné literatury, práci s prameny (vyhledání, zpracování a interpretace), koncipování jednotlivých kapitol a dílčích závěrů, formulování úvodu, závěrů a resumé. Součástí semináře je prezentace vybrané části vlastního bádání před ostatními účastníky semináře, školiteli i doktorandy a metodologická diskuse.

V letošním roce (stejně jako loni) budou diplomové semináře zčásti propojeny se semináři doktorandskými.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. (07.02.2022)

Zápočet se uděluje za aktivní účast na seminární i konzultační části a za přednesení referátu na společném workshopu (a jeho odevzdání v písemné podobě, která bude splňovat všechny technické nároky na dipl. práci).

 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. (07.02.2022)

Literatura k tématu diplomové práce je specifikována podle zaměření jednotlivých prací.

 

Obecné studijní pomůcky:

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia 1997.

Liška, V., Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych 2003.

Holoušková, D. – Krobotová, M., Diplomové a závěrečná práce. Olomouc: UP 2002.

Filka, J., Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař 2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK