PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář - AGL200004
Anglický název: Bachelor Seminar
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AGL100018
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (24.01.2023)
Bakalářský seminář je určen studentům, kteří se připravují na psaní bakalářské práce či jsou v prvních fázích jejího zpracování. Skládá se jednak ze skupinových seminářů, jednak z individuálních konzultací s vedoucím práce. Cílem seminářů je podpora při formulování tématu a volbě metody, rozvržení, formálním zpracování práce atd. Součástí je také obhajoba zvolených postupů v diskusi s ostatními účastníky semináře. Obsah konzultací se odvíjí od tématu a postupu konkrétní práce.

V LS 2023 začíná prezenční výuka Bakalářského semináře až 1. března.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (28.12.2022)

K získání zápočtu je nutná aktivní účast na semináři (referování o postupu práce na bakalářské práci a plnění dalších úkolů zadaných vyučujícím) a úspěšné zpracování alespoň jedné uzavřené části práce (zpravidla jedné kapitoly) v rozsahu 10 normostran.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (28.12.2022)

  • Základní pomůcky: 

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci, Olomouc: Votobia 1997.

Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J., Jak napsat odborný text, Praha: Leda 1999.

Šesták, Z., Jak psát a přednášet o vědě, Praha: Academia 2000.

Liška, V., Diplomová práce, zpracování a obhajoba, Praha: Ivo Ulrych 2003.

Holoušková, D. - Krobotová, M., Diplomová a závěrečná práce, Olomouc: UP 2002.

Filka, J., Metodika tvorby diplomové práce, Brno: Knihař 2002.

Sgall, P. - Panevová, J., Jak psát a nepsat česky, Praha: Karolinum 2004.

Doporučení pro popis částí dokumentu na základě mezinárodního standardního bibliografického popisu, Praha: NKP 1997.

  • Další odborná literatura: 

Literatura k tématu bakalářské práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK