PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vlnění: materialita, performativita, medialita - AFV0000238
Anglický název: Waving: materiality, performativity, mediality
Zajišťuje: Katedra filmových studií (21-KFS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (11.09.2017)

Motta:

"Moře a nebe nerozznatelně splývaly, jen moře bylo mírně zvrásněné, jako když se pomačká látka. Současně s tím, jak nebe začínalo bělat, se na obzoru postupně utvářela tmavá linie odděující nebe a moře a šedou látku zřasily mohutné pruhy; pruhy, jež se hýbou, jeden za druhým, pod povrchem, následují předešlé, snaží se dostihnout je, bezustání."
(Virginia Wollf, Vlny)

"Vše je vlnění – rozhlas i svělo! Lidstvo užívá denně nejvyšších technických vymožeností s naprostou samozřejmostí, aniž by se zajímalo o podstatu zařízení. Největí vynálezy jednotlivých věků vžijí se v poměrně krátké době tak, žže uživatelé jsou přesvědčeni, že důmyslné objevy samozřejmě patří k potřebám člověka. Tak je tomu s panrním strojem, elektřinou, automobilem a všemi moderními dopravními a výrobními prostředky. A stejně tak je tomu také na př. se světlem."
(Motor Revue, 1. 12. 1932)

Anotace:

Cyklus Vlnění se bude pokoušet v mottu zmiňovanou samozřejmost neustále odhalovat a tematiovat, a to nejen v každodennosti, ale i v umění a kultuře. Vlnění se stane spojnicí nejrůznější uměleckých, ale i fyzikálních, myšlenkových či přírodních chvění a rezonancí, jež svou materializací, medializací a performativitou pronikají do našeho kulturního prostoru. Abychom společně zaslechli a zahlédli vlny různých charakterů a z různých úhlů pohledu, vydáváme se na mezioborovou půdu a do svého cyklu budeme zvát nejrůznější hosty. Setkáte se zde s hudebníky, budou zde představeny experimenty s rozhlasem, budete přítomni tematizované četbě literárních "vln", budeme se společně věnovat vlně taneční, architektonické, filmové i té, kterou vnímají hluší. I formáty jendotlivých večerů se rozvlní – budete přihlížet komentované filmové projekci, rozhovorům a prezentacím umělců i přednáškám, monologům, dialogům i performancím, a to ve zcela neformálním prostoru Kampusu Hybernská.

V tuto chvíli hostování přislíbili: filosof Miroslav Petříček, hudební skladatel Martin Klusák, architekt Šimon Prokop, filosof a logik Vojtěch Kolman, malíř a konceptuální umělec Václav Krůček, filosof Josef Fulka, literární vědec a překladatel Martin Pokorný, hudební vědec a umělec Lukáš Jiřička, další jednání probíhají.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (11.09.2017)

Výstupem z kurzu může být buď akademický text (cca 7 nstr.), nebo kreativně pojatý projekt s odbornou explikací (do 3 nstr.) – oba typy výstupu musejí souviset s daným tématem a musejí být předem schváleny pedagogy. Návrhy témat budou v průběhu kurzu budou prezentovány. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK