PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ženy ve vědě - AFV0000171
Anglický název: Woman and Science
Zajišťuje: Katedra filmových studií (21-KFS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATAV00001
Garant: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (09.02.2014)

Cyklus přednášek, který (v návaznosti na nepříliš známý kalendář UK na rok 2013) představí odbornou práci českých žen v různých sférách a v různých dobách. Budou představeny osobnosti historické, se vkladem literárním, kritickým, filosofickým, překladatelským, antropologickým, lékařským či rozmanitě exaktně odborným a popularizačním, kterými se vyučující ve své práci zabývají (předpokládaně E. Krásnohorská, A. Dratvová, P. Králová Šafaříková, L. Landová Štychová, L. Matiegková, R. Vacková, J. Pešková ad.), a dále - jako hosté - soudobé odbornice či odborníci, pracující v oblastech profilovaných exaktně i humanitně anebo je reflektující. Kurz chce ukázat souvislosti "tradičně" humanitního a exaktního uvažování o osobních zkušenostech, skutečnostech světa a jejich poznávání, tedy souvislosti primárně důležité ve směřování současné vědy i společenského zúročování odborné práce. Chce se přitom hlavně soustředit na kulturní, společenské i politické genderové souvislosti činnosti žen. Nemíní v přednáškách vytvářet "biografie", ale představovat motivace a průběh činností a jejich výsledků za pomoci genderové analýzy konkrétních dějinných i současných skutečností.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (09.02.2014)

Literatura

BAHENSKÁ, Marie. Žena v medicíně. Anna Bayerová. In: Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace.Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010, s. 70-90.

BAHENSKÁ, Marie. Ženy ve vědě. In: Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 443-449.

BAHENSKÁ, Marie - Heczková, Libuše - MUSILOVÁ, Dana. Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. století. Praha: Masarykův ústav AV ČR 2011.

BAHENSKÁ, Marie - Heczková, Libuše - MUSILOVÁ, Dana. Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav AV ČR 2013.

BARTLOVÁ, M. - PACHMANOVÁ, M. Artemis a dr. Faust. Praha: Academia 2008.

DRATVOVÁ, Albína. Deník 1921 - 1961. Praha: Academia 2009.

KALIVODOVÁ, Eva. Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury. Praha: Karolinum 2010.

HANÁKOVÁ, Petra - Heczková, Libuše - Kalivodová, Eva - Svatoňová, Kateřina. Volání rodu. Praha: Akropolis 2013.

HECZKOVÁ, Libuše. Píšící minervy. Praha: FF UK 2009.

HECZKOVÁ, Libuše (ed.). Vztahy - jazyky - těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha: ERMAT 2007.

POKORNÁ, Magdalena, ed. Bádají ženy jinak? In Práce z dějin vědy 3. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2002.

Pešková, Jaroslava. Role vědomí v dějinách. Praha: NLN 1998.

ŠTĚPÁNOVÁ, Irena. Renáta Tyršová. Praha: Paseka 2005.

ŠTĚPÁNOVÁ, Irena. Teréza Nováková. Praha: Mladá fronta 2009.

Štrbáňová, Soňa. "Ženy ve vědě v letech 1840-1989". Veda.cz, http://www.veda.cz/article.do?articleId=22769

VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla; MARTÍNEK, Jiří, a kol. Cesty k samostatnosti : Portréty žen v éře modernizace. Praha: Historický ústav 2010.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (11.02.2014)

20. 2.

Možnosti, jak vnímat ženy ve vědě. Na jednom začátku byla: Eliška Krásnohorská (1847-1926), spisovatelka a kritička, překladatelka a doktorka honoris causa Univerzity Karlovy.

Doc. L. Heczková, PhD., UČLK FF UK; E. Kalivodová, PhD., UTRL FF UK

 

27. 2. přednáška se bohužel z technických důvodů nekoná

 

6. 3. MUDr. Eliška Vozábová, lékařka (1873-1974) . Doc dr. Julie Moschelesová, geografka (1892-1956)

Hosté v kurzu: PhDr. Marek Ďurčanský, PhD., Mgr. Petr Cajthaml z Archivu Univerzity Karlovy budou hovořit o těchto ženských osobnostech i o tom, jak se promítají do projektů Archivu UK.

Přednáška se koná ve studovně Archivu UK (Ovocný trh 5) od 16 do 17, 30 hod. Bude možné si prohlédnout originály příslušných písemností i archivní pomůcky.

 

13. 3. Ludmila Matiegková (1889-1960) - žena okouzlená Egyptem

K. Remišová Věšínová, PhD. UETN FF UK - knihovna

 

20. 3. Česká etnografie jako příběhy velmi rané veřejné a odborné práce žen

Host v kurzu: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc., Ústav etnologie FF UK

 

27. 3. Doc. dr. Albína Dratvová (1891-1969), filozofka přírodních věd

Doc. L. Heczková, PhD., UČLK FF UK a Oleg Heczko, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, JAKO HOST v kurzu

 

3. 4. Odborná a akademická dobrodružství na poli soudobé lingvistiky

Host v kurzu: doc. Mirjam Friedová, PhD., děkanka FF UK

 

10. 4. Milada Paulová (1891-1970), byzantoložka, první profesorka UK

Host v kurzu: PhDr. Jan Hálek, PhD., Masarykův ústav a Archiv AV ČR:

 

17. 4. Jaroslava Pešková (1929-2006), filozofka: mezi veřejným posláním a disentem. 

E. Kalivodová, PhD., UTRL FF UK

 

24. 4. Genetika jako stopa

Host v kurzu: Mgr. Dana Kvítková, Kriminalistický ústav Policie ČR

 

15. 5. Paulina Šafaříková Králová (1836-1920) a Luisa Landová Štychová (1885-1969), hvězdářky

Doc. L. Heczková, PhD., UČLK FF UK; K. Svatoňová, PhD., KFS FF UK

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK