PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Adventures and Misadventures of Intentionality between Medieval Philosophy and Phenomenology - AFSV00330E
Anglický název: Adventures and Misadventures of Intentionality between Medieval Philosophy and Phenomenology
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AFSV00330
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Anna Tropia, Ph.D.
Daniele De Santis, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK