PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
“Poznáním osvobozovat budoucí”. Teorie poznání u (raného) Benjamina - AFSV00301
Anglický název: “To liberate the future … by an act of cognition.” Theory of Knowledge in (early) Benjamin
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Ritter, Ph.D. (01.02.2018)
Ačkoli je Walter Benjamin známý především svými pozdějšími texty, ať už jde o „Umělecké dílo ve věku technické reprodukovatelnosti“ nebo o „Teze o pojmu dějin“, jeho myšlení je originální a jedinečné ve všech fázích. Jedním z jeho jednotících prvků je přitom opakovaná snaha vypracovat teorii poznání a pravdy, jež má překročit omezenost a nemohoucnost stávajících teorií a v níž se snoubí jak motivy profánní a materialistické, tak motivy mesiánské a idealistické. Tato podivuhodná kombinace se přitom utváří v konfrontaci s novokantovstvím, fenomenologií, ale i staršími romantickými, Goethovými a barokními koncepty. Cílem kurzu je (1) rekonstruovat myšlenkovou cestu, po níž Benjamin dospívá k radikální koncepci pravdy, jak ji formulovat v „Předmluvě” knihy o Původu německé truchlohry, (2) vyložit tuto koncepci a (3) identifikovat její styčné body s „metodikou“ zakládající Benjaminovu práci na Pasážích. Příležitostně budou též (4) tematizovány podobnosti mezi Benjaminovou a Adornovou teorií poznání.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Ritter, Ph.D. (01.02.2018)

Kurz bude mít kombinovanou formu přednášek a seminářů, jejichž náplní bude kritická analýza jak primární, tak sekundární literatury. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast, minimální absence a příprava jednoho referátu vybraného textu (včetně písemného shrnutí).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK