PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Al-Farabi o intelektu - AFSV00298
Anglický název: Al-Frabi on Intellect
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Mgr. Robert Roreitner
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (26.02.2018)
Kurz si klade za cíl seznámit posluchače s psychologickou tematikou a zvláště s problematikou intelektu u arabského myslitele al-Fārābīho (10. st.), a to prostřednictvím vybraných pasáží z jeho tří textů: Názory obyvatel ctnostné obce, Vybrané aforismy a Dopis o intelektu. První dva texty budou k dispozici v českém pracovním překladu, třetí v překladu anglickém a francouzském. Znalost arabštiny je výhodou, nikoli podmínkou pro zápis do kurzu.

The goal of the course is to present psychological themes with special focus on the theory of intellect of Medieval Arabic philosopher al-Farabi. We will read and comment some selected passages from his three texts: The Perfect City, The Aphorisms of the Statesman (the Czech working translations available) and the letter On the Intellect (in English or French translations). The knowledge of Arabic language is considered to be an advantage for orienting in the text not a requisite for enrolling.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (02.02.2018)

Pravidelná, aktivní účast na hodinách a dva referáty ke zvoleným tématům.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (02.02.2018)

FĀRĀBĪ, Abū Nasr a Richard WALZER. On the perfect state: (Mabādi ārā ahl al-madīnat al-fādilah). S.l.: Great Books of the Islamic World, 1998.

FĀRĀBĪ, Abū Nasr. Political writings: selected aforisms and other texts. Ithaca: Cornell University Press, 2001.

FĀRĀBĪ, Abū Nasr. „On the intellect“, in: Classical Arabic Philosophy, An Anthology of Sources, Translated by Jon McGinnis a David C. Reisman, Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc., 2007.

FĀRĀBĪ, Abū Nasr. L´Épître sur l´intellect, trad. Dyala Hamzah, l´Harmattan, Paris 2001.

DAVIDSON, Herbert Alan. Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on intellect: their cosmologies, theories of the active intellect, and theories of human intellect. New York: Oxford University Press, 1992.

TAYLOR, Richard. „Abstraction in al-Fārābī“, Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 80 (2006), ss. 151–168.

BLACK, Deborah. „Knowledge (‘ilm) and Certitude (yaqīn) in al-Fārābī’s Epistemology“, Arabic Sciences and Philosophy, 16 (2006), ss. 11–45.

GEOFFROY, Marc. „La tradition arabe du Περἰ νοῦ d’Alexandre d’Aphrodise et les origines de la théorie farabienne des quatre degrés de l’intellect“, C. D’Ancona & G. Serra (eds.), in: Aristotele e Alessandro di Afrodisia nella Tradizione Araba, Padova: Il Poligrafo 2002, ss. 191–231.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK