PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Leibniz - Rozprava o metafyzice a korespondence s Arnauldem - AFSV00284
Anglický název: Leibniz - Discours de metaphysique and correspondence with Arnauld
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5451
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (02.10.2017)

"Rozprava o metafyzice" patří k nejdůležitějším Leibnizovým textům ze středního období jeho myšlenkového vývoje. Spolu s korespondencí s Arnauldem, jejíž valná část se týká právě tohoto spisu, představuje "Rozprava" zásadní zdroj pro rekonsturkci Leibnizových filosofických pozic ohledně tak ústředních témat, jako je vztah Boha a světa, povaha substance, status materiální reality, existence nahodilosti a svobody ve světě a v Bohu, atd.

Kurs bude mít podobu seminární rozpravy nad vybranými pasážemi "Rozpravy" a příslušnými debatami v korespondenci, s podporou referátů. Kurs je určen primárně pro studenty bakalářského studia, ale vítáni jsou i účastníci z vyšších stupňů studia. "Rozprava" bude čtena v existujícím českém překladu, korespondence v anglickém překladu. Znalost francouzštiny je vítaná, není však podmínkou smysluplného navštěvování kursu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (02.10.2017)

- pravidelná účast (nejvýše 3 absence)

- pravidelné zapojování do běhu semináře v podobě referátů a/nebo protokolů (četnost závisí na počtu účastníků)

- vypracování domácích zadání (nejvýše 3 za dobu konání kursu, bude upřesněno)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK