PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Am I my body? Medieval and Modern Perspectives - AFS500268E
Anglický název: Am I my body? Medieval and Modern Perspectives
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AFS500268
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12217
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Anna Tropia, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (05.10.2021)
FALL TERM 2021
MA Module
Should you have any questions, send me an email: anna.tropia@ff.cuni.cz

How much do our bodies determine our personal identity? Far from tracing a sharp line amongst materialists and spiritualists, medieval and Renaissance thinkers had to come to grips with compromises and leave the door open to the following conclusion: bodies do play a great part in determining who we are. This course, that is offered to MA students, will take place in the form of a reading seminar.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (05.10.2021)

The course will provide students with the opportunity to improve their capacity of organizing a short seminar/presentation of a text. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (05.10.2021)

Literature

 

[All texts will be provided in English Translation on Moodle]

 

Aristotle, On the Soul

 

Thomas Aquinas, Sum of Theology

 

John Duns Scotus, passages from Ordinatio

 

William of Ockham, passages from Scriptum super I Sent.

 

Michel de Montaigne, Essais

 

Francisco Suárez, On the Soul. Disp. IV, q. 2

 

René Descartes, The Passions of the Soul

 

Elisabeth to Descartes, letters of 1643

 

Anne Conway, Letter to Henry More (1651)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (05.10.2021)

In Class Active Participation, Seminar/Oral Final Exam.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (05.10.2021)

1)    Introduction

2)    Aristotle, the soul’s powers 

3)    Thomas Aquinas on the human soul

4)    Thomas Aquinas on the (cognitive) dependence on the body

5)    Discussing Aquinas. Scotus and Ockham

6)    Some Renaissance views. Sympathy 

7)    Montaigne, on the force of imagination

8)    Descartes: the spectator

9)    Descartes on perceptions – Conway on perceptions

10) Elisabeth the materialist: I am a body

11) Class to be determined/recapitulation

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (05.10.2021)

MA Module! Please contact me in advance if you want to participate in the seminar

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK