Whitehead - AFS500210
Anglický název: Whitehead
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7304
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (13.02.2019)
V kursu se společně pokusíme proniknout do nesnadného světa Whiteheadova metafyzického myšlení, a to prostřednictvím seminární četby vybraných textů. Zahájíme četbou eseje "The Function of Reason", který bude k dispozici i v pracovním českém překladu. Aktivní účast v semináři přislíbil přední český odborník na Whiteheada dr. Michal Andrle (PřF UK).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (13.02.2019)

Solidní docházka, aktivní přístup v semináři, pravidelné referování předepsaných pasáží.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (13.02.2019)

Nezbytnou podmínkou úspěšného absolvování kursu je schopnost číst odborné texty v anglickém jazyce.