PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Heidegger: Vom Wesen des Grundes - AFS500188
Anglický název: Heidegger: On the Essence of Ground
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5564
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Němec, Ph.D. (19.09.2017)

Náplní kursu je četba a překlad klíčových částí Heideggerova spisu „Vom Wesen des Grundes“ z roku 1929. Pojednání ústředních témat transcendence a svobody obsažené v tomto spisku vrhá objasňující světlo na mnohé myšlenkové motivy „Bytí a času“ či přednášky „Co je metafyzika?“ pocházející zhruba ze stejné doby. Tento spis je významný také tím, že se zde objevuje myšlenka „ontologické diference“ jsoucna a bytí (poprvé formulovaná „Grundprobleme der Phänomenologie“ z roku 1927).

Cílem kursu je především osvojení dovedností nezbytných k překládání cizojazyčných filosofických textů. Přiměřený prostor bude věnován i filosofické interpretaci překládaného textu v kontextu dalších Heideggerových děl. Na konkrétním příkladu Heideggerova spisu by se tak mělo ukázat, jak je při práci s filosofickým textem neoddělitelně spjat výklad s překladem.

Každý účastník semináře přeloží alespoň jednu pasáž textu a alespoň jednou se ujme funkce hlavního korektora překladu jiného studenta.


Požadavky k získání atestu:

- pravidelná účast

- překlad vybrané pasáže a jeho postupné dopracování podle připomínek jiných studentů a vyučujícího

- hlavní korektura překladu jiného studenta

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK