PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Politická filosofie Hannah Arendtové - AFS500183
Anglický název: Political Philosophy of Hannah Arendt
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ufar.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Němec, Ph.D. (25.09.2017)

Kurs je věnován četbě vybraných textů Hannah Arendtové, v nichž tato autorka pojednává základní témata své politické filosofie. Zaměříme se zejména na Arendtové pojetí politična a politického jednání v kontextu činného života, rozlišení veřejného a privátního, vztah ekonomické a politické sféry, pojem moci, vztah souzení a politiky, problém common sense jako předpokladu politického života nebo kritiku konceptu lidských práv a s ní spojený postulát „práva mít práva“. Pojednání těchto témat u Arendtové nás bude zajímat nejenom z hlediska jejich relevance pro dějiny politické filosofie 20. století, ale i vzhledem k jejich překvapivé aktualitě a schopnosti osvětlit mnohé jevy v současné domácí i světové politice.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Václav Němec, Ph.D. (25.09.2017)

Kurs je zakončen zápočtem. Předpokladem získání atestu je pravidelná účast na semináři a absolvování zápočtového pohovoru, při němž uchazeč prokáže znalost textů probíraných v rámci kursu. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Němec, Ph.D. (25.09.2017)

Primární texty (H. Arendtová):

Vita activa aneb O činném životě, Praha 2007.

Původ totalitarismu I-III, Praha 1996.

Mezi minulostí a budoucností. Osm cvičení v politickém myšlení, Brno 2002.

Přednášky o Kantově politické filosofii, Praha 2002.

O revoluci, Praha 2006.

Eichmann v Jeruzalémě, Praha 1995.

Essays in Understanding. 1930-1954, New York 1994.

 

Sekundární literatura:

D. R. Villa (vyd.), The Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge 2006.

M. Canovan, Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought,

Cambridge 1992.

M. Canovan, The Political Though of Hannah Arendt, London 1974.

M. P. d’Entrèves, The Political Philosophy of Hannah Arendt, New York 1994.

A. Reif (vyd.), Hannah Arendt. Materialien zu ihrem Werk, Wien 1979.

J. Förster, Sorge um die Welt und die Freiheit des Handelns. Zur institutionellen Verfassung der Freiheit im politischen Denken Hannah Arendts, Würzburg 2009.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK