PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tutorial II - AFS500137
Anglický název: Tutorial II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (11.09.2015)

Jedná se o předmět bez pravidelné výuky s doporučenou dobou absolvování nejpozději ve třetím semestru
studia.

Cílem předmětu je:
(a) posílit individuální vedení studentů;
(b) pomoci jim v obsahové i časové organizaci jinak dosti volně koncipovaného navazujícího magisterského
studia;
(c) vést je k tomu, aby začali včas soustavně pracovat na své diplomové práci, neodkládali její dokončení a
zbytečně neprodlužovali své studium.

Standardně je vyučujícím vedoucí diplomové práce. V odůvodněných případech pak jiný interní zaměstnanec
ÚFaR, případně některý z externích vyučujících pravidelně zajišťujících povinné a povinně volitelné předměty
studia filosofie na ÚFaR.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (21.10.2016)

* Standardní podmínky k udělení zápočtu
* (mohou být individuálně přizpůsobeny dle uvážení pedagoga):

a. Odevzdání alespoň jedné relativně ucelené části diplomové práce a její schválení příslušným vedoucím (u dvouoborových studentů, kteří píší diplmomovou práci na druhém oboru, příprava témat ke státní závěrečné zkoušce).
b. Získání zápočtu z předmětu „Písemná práce II“ (neplatí i dvouoborových studentů, kteří píší diplomovou práci na druhém oboru).
c. Individuální úkoly stanovené vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK