PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Tutorial II - AFS500137
Anglický název: Tutorial II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Daniele De Santis, Dott. Ric.
prof. James Hill, Ph.D.
doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
doc. Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Mgr. Robert Roreitner
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Anna Tropia, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (11.09.2015)

Jedná se o předmět bez pravidelné výuky s doporučenou dobou absolvování nejpozději ve třetím semestru
studia.

Cílem předmětu je:
(a) posílit individuální vedení studentů;
(b) pomoci jim v obsahové i časové organizaci jinak dosti volně koncipovaného navazujícího magisterského
studia;
(c) vést je k tomu, aby začali včas soustavně pracovat na své diplomové práci, neodkládali její dokončení a
zbytečně neprodlužovali své studium.

Standardně je vyučujícím vedoucí diplomové práce. V odůvodněných případech pak jiný interní zaměstnanec
ÚFaR, případně některý z externích vyučujících pravidelně zajišťujících povinné a povinně volitelné předměty
studia filosofie na ÚFaR.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (21.10.2016)

* Standardní podmínky k udělení zápočtu
* (mohou být individuálně přizpůsobeny dle uvážení pedagoga):

a. Odevzdání alespoň jedné relativně ucelené části diplomové práce a její schválení příslušným vedoucím (u dvouoborových studentů, kteří píší diplmomovou práci na druhém oboru, příprava témat ke státní závěrečné zkoušce).
b. Získání zápočtu z předmětu „Písemná práce II“ (neplatí i dvouoborových studentů, kteří píší diplomovou práci na druhém oboru).
c. Individuální úkoly stanovené vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK