PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Písemná práce III - AFS500134
Anglický název: Graded Paper III
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Daniele De Santis, Dott. Ric.
prof. James Hill, Ph.D.
doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
doc. Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Mgr. Robert Roreitner
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Anna Tropia, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (16.02.2023)
Písemná práce pro navazující magisterské studenty oboru filosofie.<br>
<br>
Samostatná písemná práce v rozsahu cca 15-20 normostran s odlišným obsahem od práce diplomové a <br>
bakalářské (tematický překryv se zadáním diplomové práce je přípustný). Student si volí téma, které nejprve schválí interní pedagog z ÚFaRu. Student téma v průběhu semestru <br>
se zvoleným pedagogem konzultuje a samostatně s využitím doporučené literatury zpracuje. Práci průběžně <br>
diskutuje v konzultačních hodinách, případně je vyzván k jejímu přednesení v rámci pedagogem doporučené <br>
přednášky nebo semináře. <br>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK