PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hledání jiné tradice. Filosofie, umění a věda v druhé polovině 20. stol. - AFS100735
Anglický název: Search for another tradition. Philosophy, art and science in the second half of the 20th century.
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Vyučující: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Korekvizity : AFS100010
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (29.10.2019)
The course is devoted to the roots of contemporary philosophy in the texts of W. Benjamin and Th. W. Adorno. The central issue is the relationship of art and thought and the turn to aisthésis in phenomenology and in the works of Jean-Luc Nancy. This is related to the concept of an open, non-totalizing order (from A.N. Whitehead through Derrida and Deleuze to C. Malabou).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK